FARBY CINGARD PL

 

Cingard EP500 (7P930) Cingard EP500 został opracowany specjalnie w celu ochrony przed atakami mechanicznymi i chemicznymi, aby ochrona betonowych rurociągów w przemysłowych i domowych oczyszczalniach ścieków, retencja baseny, komory fermentacyjne do uzdatniania wody, tamy,
mosty, zbiorniki z betonu krytego, wnętrze i zewnętrzna strona baseny, silosy, podłogi i tarasy, wnętrze tuneli, transformatory elektryczne itp.
Może mogą być również stosowane w podstawach urządzeń narażonych na wibracje.
Technical Data Sheet
Material Safety Data Sheet 1
Material Safety Data Sheet 2
Cingard Primer FD (7P920) Doskonały uszczelniacz do nowego i starego betonu, gdy konieczne będzie naniesienie warstwy nawierzchniowej w ten sam dzień.
Możliwość stosowania przed nałożeniem membran poliuretanowych, samopoziomujących podkładów epoksydowych, podkładów epoksydowych
i na bazie rozpuszczalników poliuretanowych.
Technical Data Sheet
Material Safety Data Sheet 1
Material Safety Data Sheet 2