Nie tylko zabezpieczenia stali

Oferta NonKor Servisu nie skupia się tylko i wyłącznie na zabezpieczeniu stali. Oto jeden z przykładów:

To zadania miało na celu trwałe zabezpieczenie tacy pod aparatami w jednym z Ośrodków Badawczo Rozwojowych Przemysłu Rafineryjnego. Ze względu na ciągłość procesu produkcyjnego niezwykle ważny był czas, w którym należało oddać obiekt.

Zadanie wymagało przywrócenia stanu pierwotnego co wiązało się z oczyszczeniem powierzchni ze starych bliżej nie określonych powłok i uzupełnieniem ewentualnych powstałych ubytków w strukturze betonu. Następnie doszczelniliśmy całą strukturę a całe działo zwieńczyła powłoka polimocznikowa. Efekt anty-poślizgu (chropowatość) uzyskaliśmy dodając odpowiedniej granulacji piasek kwarcowy.

W realizacji tego zadania wykorzystaliśmy:

  • CIN-CS FAST REPAIR 100 – jednoskładnikowa zaprawa na bazie cementu portlandzkiego modyfikowana polimerami, wzmocniona włóknem. Umożliwia szybki oddanie obiektu do ponownej eksploatacji. Nie wymaga gruntowania. Wiąże w ciągu 10 min w 20°C, uzyskując dużą wytrzymałość. Gęsta struktura odporna na ciśnienie 10bar. Wysoka odporność na chemiczna
  • CROMODROL SEALER – tworzy powłokę doszczelniającą na bazie żywic epoksydowych i cementu. Nie zawiera rozpuszczalników organicznych. Zapobiega tworzeniu się pęcherzy osmotycznych.
  • CINGARD EP500 – jest poliuretanową membraną elastomerową. Tworzy ciągłą powłokę o dużej elastyczności. Nie zawiera rozpuszczalnika – 100% części stałych. Odporna na wodę i szeroką gamę produktów chemicznych. Doskonała odporność na rozwój grzybów i glonów. Odporna na ścieranie. Szybkoschnąca (5s) odporna na duży zakres temperatur.
Nie tylko zabezpieczenia stali