Hempel

hempel

Firma Hempel jest jednym z największych na świecie dostawców powłok malarskich dla segmentu dekoracyjnego, lądowego, morskiego, kontenerowego oraz jachtowego. Celem firmy Hempel jest zagwarantowanie Klientom coraz lepszej ochrony oraz większej trwałości inwestycji, dlatego też nasze wysiłki koncentrujemy na badaniach i rozwoju, wprowadzaniu nowoczesnych metod produkcji oraz udzielaniu profesjonalnych porad w zakresie rozwiązań malarskich. W naszej działalności stosujemy proste zasady – jesteśmy dociekliwi, pomysłowi i jednocześnie samokrytyczni oraz zawsze dokładamy wszelkich starań, aby wybór produktów marki Hempel generował dodatkowe korzyści dla naszych Klientów.


Hempadur Fast Dry 17410

Jest dwuskładnikowa, grubopowłokowa farba epoksydowa, o stosunkowo wysokiej zawartości  części stałych i o krótkim czasie schnięcia. Karta techniczna
Hempadur Fast Dry 15560 Jest dwuskładnikową farbą epoksydową, charakteryzującą się bardzo krótkim czasem schnięcia. Karta techniczna
Hempadur 15553 Jest dwuskładnikową farbą epoksydową utwardzaną adduktami poliamidowymi. Karta techniczna
Hempadur 15570 Jest dwuskładnikową farbą epoksydową utwardzaną adduktami poliamidowymi w temperaturze do -10°C. Karta techniczna
Hempel`s Galvosil 15700 Jest dwuskładnikowa, zawierająca rozpuszczalniki organiczne samoutwardzalna nieorganiczna farba krzemianowo-cynkowa. Karta techniczna
Hempel`s shopprimer ZS 15890 Jest dwuskładnikowym, cynkowym, etylokrzemianowym gruntem czasowej ochrony  przeznaczonym do nakładania na liniach automatycznych. Karta techniczna
Hempadur Zink 17360
Jest dwuskładnikowym gruntem epoksydowym o wysokiej zawartości cynku.
Karta techniczna
Hempadur Avantguard 750 Jest dwuskładnikową, aktywowaną cynkiem gruntującą farbą epoksydową. Karta techniczna
Hempadur Speed-Dry Zp 500 Jest dwuskładnikową, grubopowłokową farba epoksydową, o wysokiej zawartości części stałych i krótkim  czasie schnięcia oraz doskonałych właściwościach aplikacyjnych. Karta techniczna
Hempadur Qauattro 17634
Jest dwuskładnikową, uniwersalną farbą epoksydową tworzącą twardą i wytrzymałą powłokę o dobrej odporności na ścieranie, wodę morską i różne oleje.
Karta techniczna
Hempatex EV Primer 19151 Jako ochrona czasowa przed korozją, podczas magazynowania i obróbki urządzeń pracujących wysokiej temperaturze takich jak: rurociągi, wężownice grzejne i gorące kanały wentylacyjne. Karta techniczna
Hempadur Multi-Strenght 35530 Jest bezrozpuszczalnikową dwuskładnikową grubopowłokową utwardzaną poliaminami farbą epoksydową. Karta techniczna
Hempadur One 43600 Jako ochrona przeciwogniowa wewnętrznych oraz zewnętrznych konstrukcji stalowych.  Takich jak belki, kolumny i profile otwarte. Do napraw oraz miejscowych uszkodzeń świeżo nałożonego HEMPACORE ONE 43600. Karta techniczna
Hempadur One FD 43601 Jako ochrona przeciwogniowa wewnętrznych oraz zewnętrznych konstrukcji stalowych.  Takich jak belki, kolumny i profile otwarte. Do napraw oraz miejscowych uszkodzeń świeżo nałożonego HEMPACORE ONE 43601. Karta techniczna
Hempadur 45143 Jest dwuskładnikową farbą epoksydową utwardzaną adduktem poliamidowym, o dobrych właściwościach zwilżających. Karta techniczna
Hempadur Mastic 45880 Jest dwuskładnikową grubopowłokową farbą epoksydową o wysokiej zawartości części stałych,  utwardzaną poliamidami, posiadającą dobre właściwości zwilżające. Karta techniczna
Hempatex Hi-Build 46410 Jest fizycznie schnącą, grubopowłokową farbą o trwałym kolorze. Karta techniczna
Hempadur 47200
Jest szybkoschnącą, dwuskładnikową farbą epoksydową utwardzaną adduktami poliaminowymi.
Karta techniczna
Hempathane TopCoat 55210
Jest dwuskładnikową farbą poliuretanową tworzącą powłokę o trwałym połysku i kolorze,  utwardzaną izocyjanianami alifatycznymi.
Karta techniczna
Hempathane HS 55610
Jest zawierającą fosforan cynku, utwardzaną izocyjanianami alifatycznymi,  dwuskładnikową farbą poliuretanową o trwałym połysku i kolorze.
Karta techniczna
Hempathane Fast Dry 55750
Jest dwuskładnikowa farba poliuretanowa tworząca powlokę o trwałym połysku i kolorze,  utwardzana izocyjanianami alifatycznymi, zawierająca fosforan cynku.
Karta techniczna
Hempel`Silicone Aluminium 56914
Jest farbą polisiloksanową zawierającą pigment aluminiowy, tworzącą powłokę odporną na wysoką temperaturę.
Karta techniczna