BARRIER 80

Opis produktu
Jest to dwuskładnikowa powłoka epoksydowa o wysokiej zawartości cynku, utwardzana poliamidem. Produkt grubopowłokowy o wysokiej zawartości pyłu cynkowego. Zgodna z wymaganiami dotyczącymi składu SSPC paint 20, level 2 i ISO 12944-4. Zapewnia bardzo dobrą ochronę przeciwkorozyjną jako część pełnego systemu powłokowego. Do stosowania jako grunt w warunkach atmosferycznych. Odpowiednia na stal węglową i do naprawy nieorganicznych powłok krzemianowo cynkowych i na uszkodzone podłoża ze stali ocynkowanej. Produkt zgodny jest z normą ASTM D520 typ II pyłu cynkowego.

Typowe zastosowanie
Powłoki ochronne:
Odpowiednia dla konstrukcji stalowej i rurociągów narażonych na środowiska o wysokiej korozyjności. Zalecana dla środowiska morskiego, dla rafinerii, siłowni, mostów, budownictwa, sprzętu górniczego i ogólnie stali konstrukcyjnej. Specjalnie opracowany jako grunt w systemie powłokowym, jeżeli wymagana jest zwiększona
trwałość.

Aprobaty i certyfikaty
Testowano zgodnie z ISO 12944-6, wysoka trwałość w kategorii korozyjności C5-1
Więcej aprobat i certyfikatów może być dostępne na zamówienie.

Kolory
szary

 


pobierz2zapytaj

backto