C-THERM

C-THERM

Gama produktów przeznaczona jest do pasywnej ochrony przeciwogniowej konstrukcji metalowych i drewnianych. W jej skład wchodzą podkłady, powłoki ogniochronne oraz farby i lakiery przeciwogniowe, chroniące materiały budowlane przez niszczącym działaniem ognia.

KOD

NAZWA/OPIS
POBIERZ

7B-300

C-THERM® IC300 WB

Wodorozcieńczalna powłoka pęczniejąca.

7B-600

C-THERM® IC600 WB

Powłoka pęczniejąca na bazie wody.

7I-100

C-THERM® S100/S101 FD

Rozpuszczalnikowe farby pęczniejące.