Interchar® 212

OPIS PRODUKTU:

Wysokiej jakości grubopowłokowa, bezrozpuszczalnikowa, dwuskładnikowa, modyfikowana, pęczniejąca epoksydowa farba ogniochronna przeznaczona do konstrukcji stalowych wymagających ochrony przed pożarami celulozowymi.

Badana niezależnie. Uznawana przez FM Approvals za produkt testowany zgodnie z ASTM E119. Badana także zgodnie z UL 263 (do użytku w warunkach zewnętrznych), BS 476 part 20-22, GOST (Rosja), GB14907 i AS1530.4 (1997).

Nałożony w wytwórni konstrukcji przez wykwalifikowanych wykonawców, Interchar 212 osiąga wymaganą ochronę (np. 2 godz.) w jednej lub dwóch warstwach. Wyrób ma doskonałe właściwości antykorozyjne i mechaniczne. W przeciwieństwie do wielu innych wyrobów Interchar 212 może zapewnić całkowitą ochronę przeciwogniową konstrukcji bez farby nawierzchniowej.

Interchar 212 jest wyrobem nakładanym natryskiem i działa bez potrzeby stosowania zbrojenia.

ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA:

Pomaga zachować strukturalną wytrzymałość konstrukcji stalowych podczas pożarów typu celulozowego. Typowymi konstrukcjami wymagającymi tego rodzaju ochrony są budowle ogólnodostępne dla ludzi, jak np. terminale lotnicze, obiekty wypoczynkowe, uczelnie, centra zjazdowe i handlowe, kompleksy przemysłowe, hotele.

Interchar 212 wykorzystuje technologię odpornych spoiw epoksydowych do możliwości wykonania systemów ogniochronnych zabezpieczających konstrukcje stalowe poza placem budowy, co pomaga w utrzymaniu wysokiej jakości wykonania i ułatwia proces montażu konstrukcji na budowie.


pobierz2zapytaj

backto