Interchar® 404

OPIS PRODUKTU

Jednoskładnikowa rozpuszczalnikowa ogniochronna farba pęczniejąca o wysokiej zawartości części stałych, niezależnie testowana przez akredytowane laboratoria w celu oceny właściwości ogniochronnych na konstrukcjach stalowych zgodnie z wymogami europejskiej normy ENV 13881-4 (Patrz: Charakterystyka produktu).

Interchar 404 jest oznakowany marką CE na podstawie Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-09/0259.

ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA:

Do zabezpieczenia ogniochronnego do 1 godziny belek, słupów i profili zamkniętych.

Z uwagi na szybkie schnięcie i krótki czas do nakładania następnej warstwy Interchar 404 jest odpowiedni do aplikacji w wytwórniach konstrukcji stalowych i może być stosowany na szereg aprobowanych systemów gruntujących.


pobierz2zapytaj

backto