Intercure® 200

OPIS PRODUKTU:

Dwuskładnikowy grunt epoksydowy pigmentowany fosforanem cynku/błyszczem żelazowym (MIO), opracowany według zastrzeżonej technologii polimerowej, która umożliwia szybkie utwardzanie i przemalowywanie nawet w niskich temperaturach. Produkt o wysokiej zawartości części stałych i niskiej zawartości lotnych związków organicznych.

ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA:

Jako grunt na konstrukcje stalowe przeznaczony do stosowania w szerokim zakresie agresywnych środowisk, w tym na konstrukcjach przybrzeżnych, zakładach chemicznych oraz petrochemicznych, budynkach przemysłowych, zakładach celulozowo-papierniczych, elektrowniach i mostach.

Nadaje się do przemalowywania w ciągu 3 godzin w większości warunków klimatycznych, przez co przyspiesza produkcję i przerób w wytwórni konstrukcji.

Może być również stosowana na terenie budowy jako szybkoschnąca farba konserwacyjna.


pobierz2zapytaj

backto