Intercure® 200HS

OPIS PRODUKTU:

Dwuskładnikowy grunt epoksydowy o wysokiej zawartości części stałych i niskiej zawartości lotnych związków organicznych, pigmentowany fosforanem cynku/błyszczem żelazowym (MIO), zapewniający doskonałą ochronę barierową, umożliwiający utwardzanie w niskich temperaturach i możliwość szybkiego przemalowywania.

ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA:

Jako grunt na konstrukcje stalowe przeznaczony do stosowania w szerokiej zakresie środowisk, w tym na konstrukcjach przybrzeżnych, zakładach chemicznych oraz petrochemicznych, budynkach przemysłowych, zakładach celulozowo-papierniczych, elektrowniach i mostach.

Nadaje się do przemalowywania w ciągu 7 godzin w większości warunków klimatycznych, przez co przyspiesza produkcję i przerób w wytwórni konstrukcji.

Zapewnia szybkie utwardzanie nawet w niskich temperaturach często spotykanych przy konserwacyjnych pracach malarskich.


pobierz2zapytaj

backto