Intercure® 420

OPIS PRODUKTU:

Dwuskładnikowy epoksyd o wysokiej zawartości części stałych i niskiej zawartości lotnych związków organicznych, pigmentowany błyszczem żelazowym (MIO), opracowany według zastrzeżonej technologii polimerowej, która umożliwia szybkie utwardzanie i przemalowywanie nawet w niskich temperaturach.

ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA:

Grubopowłokowa międzywarstwa zapewniająca doskonałą ochronę barierową, będąc elementem systemu malarskiego wysokiej jakości. Odpowiednia do stosowania w agresywnych środowiskach, w tym na konstrukcjach morskich i przybrzeżnych, mostach, zakładach chemicznych i petrochemicznych, elektrowniach, zakładach celulozowopapierniczych i budynkach przemysłowych.

Może być stosowana jako powłoka barierowa aplikowana bezpośrednio na stal w nieagresywnych środowiskach. Zawartość błyszczu żelazowego (MIO) wzmacnia efekt barierowy i stwarza możliwość przedłużenia maksymalnego czasu przemalowywania systemu, czyniąc ten produkt idealnym do aplikacji w wytwórni konstrukcji przed transportem, z końcowym malowaniem na terenie budowy.

Szybkie utwardzanie i właściwości dotyczące przemalowywania Intercure 420 zapewniają elastyczność produkcji, czyniąc Intercure 420 odpowiednim do stosowania zarówno na konstrukcjach nowych, jak i w konserwacyjnych pracach malarskich na terenie budowy.


pobierz2zapytaj

backto