Intergard® 269

OPIS PRODUKTU:

Szybkoschnący dwuskładnikowy grunt epoksydowy. Odpowiedni do przemalowywania po wydłużonych okresach sezonowania.

ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA:

Jako grunt ochrony czasowej powierzchni czyszczonych strumieniowo-ściernie, odpowiedni do stosowania w warunkach zanurzenia i ekspozycji na warunki zewnętrzne. Nadaje się do przemalowywania szeroką gamą systemów wysokiej jakości.

Przeznaczony zarówno na konstrukcje nowe jak i remontowane.

Można go wykorzystać jako warstwę doszczelniającą powłoki krzemianowo cynkowe w celu zapobiegania wytwarzaniu się soli cynku podczas ekspozycji w warunkach atmosferycznych oraz kraterowaniu kolejnych warstw farb grubopowłokowych.

 


pobierz2zapytaj

backto