Interline® 850

OPIS PRODUKTU:

Dwuskładnikowa grubopowłokowa farba epoksydowo-fenolowa do zabezpieczania zbiorników, chemoodporna, o wysokiej zawartości części stałych.

ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA

Do zabezpieczenia wewnętrznych powierzchni magazynowych zbiorników stalowych na szeroki asortyment produktów naftowych, w tym ropę surową, mieszanki benzyn bezołowiowych, MTBE, paliwa rakietowe, roztwory żrące, wodę pitną i wybrany zakres rozpuszczalników aromatycznych i alifatycznych.


pobierz2zapytaj

backto