Interplus® 356

OPIS PRODUKTU:

Dwuskładnikowy, wewnętrznie uelastyczniony, grubopowłokowy grunt epoksydowy o niskiej zawartości LZO, utwardzający się w niskich temperaturach (do – 5°C, 23°F), penetrujący i dobrze zwilżający podłoże.

ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA:

Wysokiej klasy farba renowacyjna do stosowania na różnorodne powierzchnie, w tym skorodowaną stal przygotowaną ręcznymi i mechanicznymi narzędziami.

Szczególnie przeznaczona do niskich temperatur lub, gdy wymagane jest szybkie przemalowywanie.

Idealna do stosowania na powierzchnie obrabiane ścierniwem na mokro lub wodą pod bardzo wysokim ciśnieniem.

Interplus 356 jest szczególnie przydatny do renowacji konstrukcji przybrzeżnych i w innym agresywnym środowisku, jak rafinerie, zakłady chemiczne, na terenach nadmorskich, zakłady papiernicze, mosty, gdy czyszczenie suchym ścierniwem nie jest możliwe.


pobierz2zapytaj

backto