Interthane® 870

OPIS PRODUKTU:

Dwuskładnikowa, grubopowłokowa, nawierzchniowa akrylowana farba poliuretanowa o doskonałej trwałości i możliwości przemalowywania po długim okresie czasu.

ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA:

Jako powłoka nawierzchniowa tak na konstrukcjach nowych, jak i w renowacji.Może być stosowana w wielu środowiskach, w tym na konstrukcjach morskich i przybrzeżnych, obiektach przemysłu petrochemicznego, mostach, zakładach celulozowo-papierniczych oraz w przemyśle energetycznym.

Zaprojektowana do stosowania zwłaszcza wtedy, gdy wysoki połysk nie jest pożądany lub preferowany jest półpołysk.

Jest uniwersalną opcją w sytuacjach, kiedy jednokrotne przemalowanie międzywarstwy powłoką konwencjonalnego poliuretanu o wysokim połysku nie jest możliwe.


pobierz2zapytaj

backto