Interzinc® 22

OPIS PRODUKTU:

Jeden z produktów serii Interzinc 22.

Dwuskładnikowy, wysokocynkowy, nieorganiczny grunt etylokrzemianowy o krótkim czasie utwardzania i
przemalowania. Spełnia wymogi SSPC Paint 20 Level 1.

Dostępny w wersji zgodnej z ASTM D520, Type II, dotyczącej farb z pyłem cynkowym.

ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA:

Podkład wysokocynkowy odpowiedni do stosowania z wieloma wysokiej jakości systemami i farbami nawierzchniowymi przy renowacji i na nowobudowanych obiektach, jak mosty, zbiorniki, rurociągi, konstrukcje morskie i konstrukcje stalowe.

Zapewnia doskonałą ochronę przed korozją prawidłowo przygotowanych podłoży stalowych do temperatury 540°C (1004°F), gdy pokryty jest odpowiednią farbą nawierzchniową.

Szybkoschnący podkład nadający się do aplikacji w zróżnicowanych warunkach klimatycznych.


pobierz2zapytaj

backto