Interzinc® 52

OPIS PRODUKTU:

Dwuskładnikowy epoksydowy grunt wysokocynkowy, spełniający wymogi dotyczące składu i własności, zawarte w SSPC Paint 20.

ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA:

Jako grunt wysokiej jakości zapewniający maksymalną ochronę oraz element systemu antykorozyjnego do agresywnych warunków, w tym tych spotykanych na konstrukcjach morskich i przybrzeżnych, urządzeniach petrochemicznych, zakładach celulozowo-papierniczych, mostach i elektrowniach.

Interzinc 52 został zaprojektowany tak, aby zapewnić doskonałą odporność na korozję zarówno na
konstrukcjach nowych, jak i przeznaczonych do konserwacji.


pobierz2zapytaj

backto