Interzone® 1000

OPIS PRODUKTU:

Dwuskładnikowa, grubopowłokowa farba epoksydowa o bardzo dużej zawartości części stałych i niskiej zawartości lotnych związków organicznych, wysoko wypełniona chemoodpornymi płatkami szklanymi, które nadają doskonałe własności antykorozyjne, odporność na ścieranie i odporność chemiczną.

ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA:

Do ochrony stali w rejonach, gdzie wymagana jest wysoka odporność na ścieranie i korozję, w tym na strefach bryzgów platform wiertniczych, molach, pokładach, mostach, zakładach chemicznych,
celulozowo-papierniczych i stacjach uzdatniania wody.

Doskonała odporność na delaminację katodową zapewnia dobrą kompatybilność z systemami ochrony protektorowej i katodowej z zewnętrznego źródła, czyniąc Interzone 1000 szczególnie
odpowiednim dla długoterminowej ochrony konstrukcji podmorskich.

Jako część pokładowego systemu antypoślizgowego w połączeniu z odpowiednim kruszywem.


pobierz2zapytaj

backto