Interzone® 954

OPIS PRODUKTU:

Dwuskładnikowa farba barierowa na bazie modyfikowanego epoksydu, o wysokiej zawartości części stałych, niskiej zawartości lotnych związków organicznych, zaprojektowana w celu zapewnienia długoterminowej ochrony w pojedynczej warstwie. Utwardza się nawet po zanurzeniu w wodzie ,charakteryzuje się doskonałą odpornością na działanie ochrony katodowej.

ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA:

Głównie jako powłoka konserwacyjna stref bryzgów na konstrukcjach morskich i przybrzeżnych. Możliwość kontynuowania procesu utwardzania w warunkach zanurzenia czyni go niezastąpionym w rejonach pływów. Może być aplikowany na rdzę nalotową i zawilgocone powierzchnie. Interzone 954 znalazł również szerokie zastosowanie w wielu innych środowiskach korozyjnych, w tym zakładach celulozowo-papierniczych, chemicznych, na molach i śluzach.

Jako część pokładowego systemu antypoślizgowego w połączeniu z odpowiednim kruszywem.


pobierz2zapytaj

backto