JOTAMASTIC 80

Opis produktu
Jest to dwuskładnikowa mastyka epoksydowa utwardzana poliaminą. Produkt dobrze zwilżający i penetrujący podłoże o wysokiej zawartości części stałych. Specjalnie opracowany dla powierzchni, dla których optymalne przygotowanie podłoża jest niemożliwe lub nie jest wymagane. Można stosować jako grunt, międzywarstwę lub jako system jednowarstwowy w warunkach atmosferycznych i w zanurzeniu. Odpowiednia na właściwie przygotowane podłoża ze stali węglowej i na powierzchnie malowane wcześniej. Można stosować na powierzchnie o temperaturze poniżej 0 °.

Typowe zastosowanie
Ogólnie:
Przede wszystkim przeznaczony do konserwacji i naprawy. Tylko wersja zawierająca aluminium przeznaczona
jest do stosowania w zanurzeniu.
Morski:
Kadłuby zewnątrz, powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne.
Powłoki ochronne:
Zalecana dla środowiska morskiego, dla rafinerii, siłowni, mostów, budownictwa, sprzętu górniczego i ogólnie stali konstrukcyjnej.

Aprobaty i certyfikaty
Zywność, zgodny z USA, FDA Title 21, Part 175.300 dla suchej masy
Ziarno, Newcastle Occupational Health
Więcej aprobat i certyfikatów może być dostępne na zamówienie.

lnne dostępne warianty
Jotamastic 80 MIO
Dotyczy oddzielnej Karty Technicznej TDS dla każdego wariantu

Kolory
aluminium, czerwono -aluminiowy, szary, czerwony, zielony, białawy, czarny

 


pobierz2zapytaj

backto