JOTAMASTIC 87

Opis produktu
Jest to dwuskładnikowa mastyka epoksydowa utwardzana poliaminą. Produkt dobrze zwilżający i penetrujący podłoże o wysokiej zawartości części stałych. Specjalnie opracowany dla powierzchni, dla których optymalne przygotowanie podłoża jest niemożliwe lub nie jest wymagane. Zapewnia długotrwałą ochronę w środowiskach o wysokiej korozyjności. Można stosować jako grunt, międzywarstwę lub jako system jednowarstwowy w warunkach atmosferycznych i w zanurzeniu. Odpowiednia na właściwie przygotowane podłoża ze stali węglowej i na powierzchnie malowane wcześniej. Można stosować na powierzchnie o temperaturze poniżej 0 °.

Typowe zastosowanie
Ogólnie:
Przede wszystkim przeznaczony do konserwacji i naprawy.
Morski:
Kadłuby zewnątrz, powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne w tym zbiorniki balastowe.
Powłoki ochronne:
Zalecana dla środowiska morskiego, w tym strefy rozbryzgów, dla rafinerii, siłowni, mostów, sprzętu budowlanego i górniczego i ogólnie na stal konstrukcyjną.
Dotyczy oddzielnej Karty Technicznej TDS dla każdego wariantu

lnne dostępne warianty
Jotamastic 87 Aluminium
Jotamastic 87 GF

Kolory
wybrany zakres kolorów

 


pobierz2zapytaj

backto