PENGUARD EXPRESS ZP

Opis produktu
Jest to dwuskładnikowa powłoka epoksydowa, utwardzana aminą. Szybkoschnący, pigmentowany fosforanem cynku, grubopowłokowy produkt o wysokiej zawartości części stałych. Specjalnie opracowany dla nowych konstrukcji, gdy wymagany jest krótki czas do przemalowania i do oddania do eksploatacji. Można stosować jako grunt, międzywarstwę, warstwę finalną lub jako system jednowarstwowy w warunkach atmosferycznych. Odpowiednia na właściwie przygotowane podłoża ze stali węglowej. Można stosować na powierzchnie o temperaturze poniżej 0 °.

Typowe zastosowanie
Odpowiednia dla konstrukcji stalowej i rurociągów narażonych na środowiska o wysokiej korozyjności. Zalecana w środowisku morskim, dla rafinerii, siłowni, mostów, sprzętu budowlanego i górniczego.

lnne dostępne warianty
Penguard Express
Penguard Express MIO
Dotyczy oddzielnej Karty Technicznej TDS dla każdego wariantu

Kolory
szary, czerwony

 


pobierz2zapytaj

backto