PENGUARD EXPRESS

Opis produktu
Jest to dwuskładnikowa powłoka epoksydowa, utwardzana aminą. Szybkoschnący produkt grubopowłokowy o dużej zawartości części stałych. Specjalnie opracowany dla nowych konstrukcji, gdy wymagany jest krótki czas do przemalowania i do oddania do eksploatacji. Można stosować jako grunt, międzywarstwę, warstwę finalną lub jako system jednowarstwowy w warunkach atmosferycznych. Odpowiednia na właściwie przygotowane podłoża ze stali węglowej z aluminium, z betonu i ze stali ocynkowanej. Można stosować na powierzchnie o temperaturze poniżej 0 °.

Typowe zastosowanie
Odpowiednia dla konstrukcji stalowej i rurociągów narażonych na środowiska o wysokiej korozyjności. Zalecana w środowisku morskim, dla rafinerii, siłowni, mostów, sprzętu budowlanego i górniczego.

Aprobaty i certyfikaty
Prekwalifikacyjne testy zgodnie z NORSOK M-501, Rev. 5, System 1, odpowiedni do ekspozycji zewnętrznej w środowisku morskim poniżej 120 °C.
Testowano zgodnie z ISO 12944-5, C5-środowisko, wysoki
Więcej aprobat i certyfikatów może być dostępne na zamówienie.

lnne dostępne warianty
Penguard Express MIO
Penguard Express ZP
Dotyczy oddzielnej Karty Technicznej TDS dla każdego wariantu

Kolory
szary, szary XO, czerwony, płowożółty, czerwony jasny

 


pobierz2zapytaj

backto