PENGUARD FC

Opis produktu
Jest to dwuskładnikowa powłoka na bazie wielkocząsteczkowej żywicy epoksydowej utwardzana poliamidem. Zachowuje półpołysk w dość dobrym stopniu. Produkt o dużej zawartości części stałych. Można stosować jako grunt, międzywarstwę, warstwę finalną lub jako system jednowarstwowy w warunkach atmosferycznych. Do stosowania jako farba nawierzchniowa w warunkach atmosferycznych.

Typowe zastosowanie
Morski:
Zalecana dla wszystkich powierzchni nie zanurzonych.
Powłoki ochronne:
Nadaje się na konstrukcje przemysłowe w szerokim zakresie.

Aprobaty i certyfikaty
Certyfikat na wolne rozprzestrzenianie się płomienia zgodnie z dyrektywą IMO/Solas
Ziarno, Newcastle Occupational Health
Więcej aprobat i certyfikatów może być dostępne na zamówienie.

Kolory
według karty kolorów i systemu kolorowania Multicolor Industry (MCI)


pobierz2zapytaj

backto