RESIST 65

Opis produktu
Jest to dwuskładnikowa nieorganiczna farba etylokrzemianowo cynkowa utwardzana wilgocią. Produkt zawierający pył cynkowy. Zgodny z wymaganiami dotyczącymi składu SSPC paint 20, level 3. Zapewnia bardzo dobrą ochronę przeciwkorozyjną jako część pełnego systemu powłokowego. Jest odporn y na temperaturę do 540 °C. Do stosowania jako grunt w warunkach atmosferycznych. Odpowiednia na właściwie przygotowane podłoża tylko ze stali węglowej. Produkt zgodny jest z normą ASTM D520 typ II pyłu cynkowego.

Typowe zastosowanie
Powłoki ochronne:
Odpowiednia dla konstrukcji stalowej i rurociągów narażonych na środowiska korozyjne. Zalecana w środowisku morskim, dla rafinerii, siłowni, mostów, sprzętu budowlanego i górniczego. Opracowano jako grunt w systemach powłokowych, gdy wymagana jest trwałość.

Kolory
szary

 


pobierz2zapytaj

backto