RESIST 86

Opis produktu
Jest to nieorganiczna, dwuskładnikowa powłoka etylokrzemianowo cynkowa utwardzana wilgocią. Szybko utwardzający się produkt o wysokiej zawartości pyłu cynkowego. Jest zgodne z wymogami recepturowymi SSPC paint 20, level 1, ISO 12944-5 i AS/NZS. 15 1944. Zapewnia doskonałą ochronę przeciwkorozyjną jako system jednowarstwowy lub jako część pełnego systemu powłokowego. Jest odporn y na temperaturę do 540 °C. Do stosowania jako grunt w systemie powłokowym i jako system jednopowłokowy w warunkach atmosferycznych. Odpowiednia na właściwie przygotowane podłoża tylko ze stali węglowej. Produkt zgodny jest z normą ASTM D520 typ II pyłu cynkowego.

Typowe zastosowanie
Powłoki ochronne:
Odpowiednia dla stali konstrukcyjnej i rurociągów narażonych na działanie silnie korozyjnych środowisk C5I lub C5M (ISO 12944-2). Zalecana dla środowiska morskiego, dla rafinerii, siłowni, mostów, budownictwa, sprzętu górniczego i ogólnie stali konstrukcyjnej. Specjalnie opracowany jako grunt w systemie powłokowym, jeżeli wymagana jest zwiększona trwałość.
Aprobaty i certyfikaty
Prekwalifikacyjne testy zgodnie z NORSOK M-501, Rev. 5, System 1, odpowiedni do ekspozycji zewnętrznej w środowisku morskim poniżej 120 °C.
Przetestowane przez niezależny instytut zajmujący się pomiarami statycznych współczynników tarcia.
Więcej aprobat i certyfikatów może być dostępne na zamówienie.

Kolory
zielonkawo szary, szary

 


pobierz2zapytaj

backto