Intergard® 475HS

OPIS PRODUKTU:

Dwuskładnikowa grubopowłokowa farba epoksydowa o dużej zawartości części stałych i niskiej zawartości lotnych związków organicznych. Dostępna z konwencjonalnym pigmentem lub dodatkowo pigmentowana błyszczem żelazowym (MIO) w celu zapewnienia lepszych właściwości podczas przemalowywania

ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA

Jako grubopowłokowy epoksyd w celu polepszenia ochrony barierowej szeregu systemów antykorozyjnych i w szerokiej gamie środowisk jak np. na konstrukcjach przybrzeżnych, zakładach petrochemicznych, celulozowopapierniczych i mostach.

Odpowiedni do stosowania na konstrukcjach nowych jak też przeznaczonych do konserwacji, jako część systemu antykorozyjnego.

Wariant z błyszczem żelazowym (MIO) zapewnia długoterminowy okres przemalowywania, ułatwia aplikację w wytwórni dając możliwość końcowego przemalowywania na terenie budowy.


pobierz2zapytaj

backto