Interline® 859

OPIS PRODUKTU:

Dwuskładnikowa chemoodporna grubopowłokowa epoksydowo-fenolowa farba do zbiorników o własnościach antystatycznych i wysokiej zawartości substancji stałych.

ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA:

Do zabezpieczania wewnętrznych powierzchni magazynowych zbiorników stalowych na szeroki asortymentproduktów naftowych, w tym ropę surową, mieszanki benzyn bezołowiowych, MTBE oraz wybrany zakres rozpuszczalników aromatycznych i alifatycznych w sytuacji, kiedy akumulacja ładunków elektrostatycznych może stanowić zagrożenie.


pobierz2zapytaj

backto