JOTAMASTIC 90

Opis produktu
Jest to dwuskładnikowa mastyka epoksydowa utwardzana poliaminą. Grubopowłokowy produkt dobrze zwilżający i penetrujący podłoże o wysokiej zawartości części stałych. Produkt ten jest barwiony w szerokiej gamie kolorów w systemie Jotun’s Multicolour Industry (MCI). Specjalnie opracowany dla powierzchni, dla których optymalne przygotowanie podłoża jest niemożliwe lub nie jest wymagane. Zapewnia długotrwałą ochronę w środowiskach o wysokiej korozyjności. Można stosować jako grunt, międzywarstwę lub jako system jednowarstwowy w warunkach atmosferycznych i w zanurzeniu. Odpowiednia na właściwie przygotowane podłoża ze stali węglowej, stali ocynkowanej, stali nierdzewnej, z aluminium, z betonu i szeregu powłok malowanych wcześniej. Można stosować na powierzchnie o temperaturze poniżej 0 °.

Typowe zastosowanie
Ogólnie:
Przede wszystkim przeznaczony do konserwacji i naprawy.
Morski:
Kadłuby zewnątrz, powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne.
Powłoki ochronne:
Zalecana dla środowiska morskiego, w tym strefy rozbryzgów, dla rafinerii, siłowni, mostów, sprzętu budowlanego i górniczego i ogólnie na stal konstrukcyjną.

Aprobaty i certyfikaty
Certyfikat na wolne rozprzestrzenianie się płomienia zgodnie z IMO FTPC Part 5.
Ziarno, Newcastle Occupational Health
Zatwierdzono dla PSPC do zbiorników na ropę naftową zgodnie z IMO Res. MSC 288(87)
NORSOK System 1, Rev. 5
Więcej aprobat i certyfikatów może być dostępne na zamówienie.

lnne dostępne warianty
Jotamastic 90 GF
Dotyczy oddzielnej Karty Technicznej TDS dla każdego wariantu

Kolory
aluminium, czerwono -aluminiowy, czarny, biały i Według systemu kolorowania Multicolor Industry (MCI)

 


pobierz2zapytaj

backto