PENGUARD TIE COAT 100

Opis produktu
Jest to dwuskładnikowa powłoka na bazie wielkocząsteczkowej żywicy epoksydowej utwardzana poliamidem. Specjalnie opracowana jako warstwa wiążąca/uszczelniająca na powierzchnie nieorganicznych gruntów krzemianowo cynkowych, stali ocynkowanej i na powierzchnie metalizowane cynkiem. Do stosowania jako grunt w pełnym systemie w warunkach atmosferycznych.

Typowe zastosowanie
Odpowiednia dla konstrukcji stalowej i rurociągów narażonych na środowiska o wysokiej korozyjności. Zalecana w środowisku morskim, dla rafinerii, siłowni, mostów, sprzętu budowlanego i górniczego.

Aprobaty i certyfikaty
Prekwalifikacyjne testy zgodnie z NORSOK M-501, Rev. 5, System 1, odpowiedni do ekspozycji zewnętrznej w środowisku morskim poniżej 120 °C.
Więcej aprobat i certyfikatów może być dostępne na zamówienie.

Kolory
czerwony

 


pobierz2zapytaj

backto